RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Extinderea

Extinderea

Uniunea Europeană, formată din şase state membre la crearea sa, în 1957, a ajuns să includă azi douăzeci şi şapte de state membre, în urma a cinci extinderi. Extinderea este un important motor pentru integrare. Cu toate acestea, a cincea extindere, de o amploare fără precedent, care a avut loc în două valuri succesive în 2004 şi 2007 pentru a include douăsprezece noi state membre, a fost cea care a definit contururile politicii de extindere. Aceasta regrupează acum ţările candidate la aderarea la UE şi ţările potenţial candidate din Balcanii de Vest. Primele sunt incluse în procesul de extindere, iar ultimele în procesul de stabilizare şi de asociere.
Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi criteriile de la Copenhaga formează cadrul pentru extindere. În timp ce obiectivul procesului de extindere este de a pregăti ţările candidate pentru a-şi asuma obligaţiile de stat membru la momentul aderării, procesul de stabilizare şi de asociere este menit să apropie ţările potenţial candidate de Uniunea Europeană. Aceste procese se bazează pe cerinţe stricte, în care se ţine seama de nevoile şi meritele specifice ale fiecărei ţări, fiind sprijinite de instrumente bilaterale şi financiare concepute în acest scop.

 • Extinderea în curs
  Strategia de extindere, Ţări aderente, Ţări candidate, Croaţia, Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Asistenţă financiară, Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA), Cooperarea sectorială, Comunitatea cipriotă turcă
 • Extinderea din 2004 şi 2007
  Istoricul extinderii, Dispoziţii generale, Abordarea sectorială, Instrumente de preaderare 2000-2006, PHARE, ISPA, SAPARD, Bulgaria, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia
 • Procesul de stabilizare şi de asociere: Balcanii de Vest
  Strategia de extindere, Procesul de stabilizare şi de asociere, Parteneriatele europene, Instrumente, Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA), Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie, Participarea la programele comunitare, Măsuri comerciale excepţionale, Cooperarea sectorială

Consultaţi şi

 • Prezentare generală a activităţilor Uniunii Europene: Extinderea
 • Pentru mai multe informaţii, a se consulta site-ul Comisiei Europene – Direcţia Generală Extindere
 • Acorduri internaţionale (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii