RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Uitbreiding

Uitbreiding

Bij haar oprichting in 1957 bestond de Europese Unie uit zes lidstaten. Tegenwoordig telt zij na vijf uitbreidingen 27 lidstaten. Uitbreidingen zijn een belangrijke stimulans voor integratie. Met de vijfde uitbreiding, die van ongekende omvang was en waarbij in twee fasen in 2004 en 2007 twaalf nieuwe lidstaten zijn toegetreden, zijn ook de contouren van het toekomstige uitbreidingsbeleid geschetst. Het gaat om kandidaat-lidstaten voor toetreding tot de EU en potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan. In de eerste categorie is het uitbreidingsproces in gang gezet, terwijl de tweede groep deelneemt aan het stabilisatie- en associatieproces.
Artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de criteria van Kopenhagen vormen het raamwerk voor de uitbreiding. Het uitbreidingsproces heeft als doel om de kandidaat-lidstaten voor te bereiden zodat zij bij hun toetreding hun verplichtingen als lidstaten kunnen opnemen, terwijl het stabilisatie- en associatieproces is bedoeld om de potentiële kandidaten geleidelijk dichter bij de Unie te brengen. Deze verschillende processen berusten op strikte voorwaarden, waarbij de behoeften en verdiensten van elk land worden geëerbiedigd en binnen de voor dit doel vastgestelde bilaterale en financiële instrumenten.

 • Lopend uitbreidingsproces
  Strategie voor de uitbreiding, Kandidaat-lidstaten, Kroatië, Turkije, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Financiële steun, Instrument voor pretoetredingssteun (IPA), Samenwerking per sector, Turks-Cypriotische Gemeenschap
 • Uitbreidingen van 2004 en 2007
  Achtergrond van de uitbreiding, Algemene bepalingen, Benadering per sector, Pretoetredingsinstrumenten 2000-2006, Phare, ISPA, SAPARD, Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechische Republiek
 • Stabilisatie- en associatieproces: westelijke balkanlanden
  Strategie voor de uitbreiding, Stabilisatie- en associatieproces, Europese partnerschappen, Instrumenten, Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA), Europees Bureau voor wederopbouw, Deelname aan communautaire programma's, Uitzonderlijke handelsmaatregelen, Samenwerking per sector

Zie ook

 • Overzicht van de activiteiten van de Europese Unie: Uitbreiding
 • Aanvullende informatie op de website van Directoraat Generaal Uitbreiding van de Europese Commissie
 • Internationale overeenkomsten (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven