RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


It-tkabbir

It-tkabbir

Stabbilita fl-1957, l-Unjoni Ewropea kibret minn sitta sa sebgħa u għoxrin Stat Membru bħala riżultat ta' ħames tkabbir. It-tkabbir huwa forza importanti li tqanqal l-integrazzjoni. Madankollu, kien il-ħames tkabbir li ddefinixxa l-profil tal-politika tat-tkabbir. Dan il-ħames tkabbir sar fuq skala bla preċedenti f'żewġ mewġiet suċċessivi fl-2004 u fl-2007 biex jilqa' tnax-il Stat Membru ġdid. Dan issa jkopri l-pajjiżi applikanti għas-sħubija fl-UE u l-kandidati potenzjali tal-Balkani tal-Punent. L-ewwel wieħed daħal taħt il-proċess tat-tkabbir u l-aħħar wieħed taħt il-proċess ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni.
L-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-kriterji ta' Kopenħagen jipprovdu l-qafas għat-tkabbir. Billi l-għan tal-proċess tat-tkabbir huwa t-tħejjija tal-pajjiżi applikanti sabiex huma jkunu jistgħu jassumu l-obbligi tagħhom bħala Stati Membri mal-adeżjoni, il-proċess ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni jimmira li gradwalment li jressaq il-kandidati potenzjali eqreb lejn l-UE. Dawn il-proċessi huma bbażati fuq kondizzjonijiet stretti, b'konsiderazzjoni sħiħa għar-rekwiżiti u meriti speċifiċi ta' kull pajjiż, u huma sostnuti minn strumenti bilaterali u finanzjarji maħsuba għal dan il-għan.

 • Tkabbir li għadu għaddej
  Strateġija dwar it-Tkabbir, Pajjiżi li jkunu fi triqithom lejn l-adeżjoni, il-Kroazja, it-Turkija, Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, Għajnuna Finanzjarja, Strument ta’ Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni IPA), Kooperazzjoni Settorjali, il-komunità Torka Ciprijotta
 • Tkabbir 2004 u 2007
  L-istorja tat-tkabbir, Dispożizzjonijiet Ġenerali, Approċċ settorjali, Strumenti ta' qabel l-adeżjoni (2000-2006), Phare, ISPA, SAPARD, il-Bulgarija, Ċipru, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija, is-Slovakkja, u s-Slovenja
 • Il-proċess ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni: il-Balkani tal-Punent
  Strateġija tat-tkabbir, Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni; Sħubiji Ewropej, Strumenti, Strument ta' Għajnuna għal Qabel l-Adeżjoni (SGħA), Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni, Parteċipazzjoni fi programmi tal-Komunità, Miżuri eċċezzjonali dwar il-kummerċ, Kooperazzjoni settorjali

Ara wkoll

 • Ħarsa ġenerali lejn l-Unjoni Ewropea: Tkabbir
 • Aktar informazzjoni: id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għat-Tkabbir
 • Ftehimiet Internazzjonali (EN)
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna