RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Paplašināšanās

Paplašināšanās

Eiropas Savienību 1957. gadā dibināja sešas valstis, un piecu paplašināšanos gaitā tā ir izaugusi līdz 27 dalībvalstīm. Paplašināšanās ir būtisks integrācijas virzītājspēks. Tomēr paplašināšanās politikas aprises skaidri iezīmējās tikai līdz ar piekto paplašināšanos, kas bija nepieredzēti vērienīga, notika divās kārtās (2004. un 2007. gadā) un ar kuru ES uzņēma 12 jaunas dalībvalstis. Paplašināšanās politika pašlaik attiecas gan uz kandidātvalstīm, gan uz potenciālajām kandidātvalstīm Rietumbalkānos. Uz kandidātvalstīm attiecas paplašināšanās process, bet uz potenciālajām kandidātvalstīm — stabilizācijas un asociācijas process.
Paplašināšanās kārtību nosaka Līguma par Eiropas Savienību 49. pants un Kopenhāgenas kritēriji. Paplašināšanās procesa mērķis ir sagatavot topošās dalībvalstis, lai tās, pievienojoties ES, varētu uzņemties savus kā dalībvalstu pienākumus, savukārt stabilizācijas un asociācijas procesa mērķis ir pakāpeniski tuvināt potenciālās kandidātvalstis ES. Šo procesu pamatā ir stingri noteikumi, pienācīgi ņemot vērā katras valsts specifiskās vajadzības un vērtības, un tos īstenot palīdz īpaši šim nolūkam izstrādāti divpusēji un finanšu instrumenti.

  • Pašreizējā paplašināšanās
    Paplašināšanās stratēģija. Valstis, kas pievienojas. Kandidātvalstis. Horvātija, Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika. Finansiāla palīdzība. Pirmspievienošanās palīdzības instruments. Nozaru sadarbība. Kipras turku kopiena
  • 2004. un 2007. gada paplašināšanās
    Paplašināšanās vēsture. Vispārīgi noteikumi. Nozaru pieeja. Pirmspievienošanās instrumenti 2000.–2006. gadā. Phare, ISPA, SAPARD. Bulgārija, Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija
  • Stabilizācijas un asociācijas process: Rietumbalkāni
    Paplašināšanās stratēģija, Stabilizācijas un asociācijas process, Eiropas partnerattiecības, Instrumenti, Pirmspievienošanās palīdzības instruments (PPI), Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra, Dalība Kopienas programmās, Īpaši tirdzniecības pasākumi, Nozaru sadarbība

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums