RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ES plėtra

ES plėtra

1957 m. įkurta Europos Sąjunga per penkis plėtros etapus išaugo nuo 6 iki 27 valstybių narių. ES plėtra yra svarbus integracijos variklis. Tačiau plėtros politikos kontūrus apibrėžė beprecedenčio masto penktasis plėtros etapas, įvykęs dviem bangom 2004 ir 2007 m., kai į Bendriją buvo priimta 12 naujų valstybių narių. Narystės ES dar laukia paraiškas pateikusios šalys ir Vakarų Balkanų regiono potencialios kandidatės. Pirmoji grupė dalyvauja plėtros procese, o antroji – stabilizacijos ir asociacijos procese.
Sutarties dėl Europos Sąjungos 49 straipsnis ir Kopenhagos kriterijai apibrėžia pagrindines ES plėtros sąlygas. Plėtros proceso tikslas yra parengti paraiškas pateikusias šalis, kad, įstojusios į ES, jos galėtų prisiimti valstybių narių įsipareigojimus, o stabilizacijos ir asociacijos procesu siekiama pamažu priartinti potencialias kandidates prie ES. Šie procesai grindžiami griežtomis sąlygomis, tinkamai atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos šalies poreikius ir nuopelnus, ir palaikomi šiuo tikslu sukurtomis dvišalėmis ir finansinėmis priemonėmis.

 • Vykstanti ES plėtra
  ES plėtros strategija, stojančios šalys, šalys kandidatės, Kroatija, Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, finansinė pagalba, pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP), sektorių bendradarbiavimas, Kipro turkų bendruomenė
 • 2004 ir 2007 m. plėtros etapas
  Plėtros istorija, bendrosios nuostatos, sektorių požiūris, 2000–2006 m. pasirengimo narystei priemonės, Phare, ISPA, SAPARD, Bulgarija, Kipras, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Čekija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija
 • Stabilizacijos ir asociacijos procesas: Vakarų Balkanai
  ES plėtros strategija, stabilizacijos ir asociacijos procesas, Europos partnerystės, priemonės, pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP), Europos rekonstrukcijos agentūra, dalyvavimas Bendrijos programose, išimtinės prekybos priemonės, sektorių bendradarbiavimas

Taip pat žr.

 • Europos Sąjungos apžvalgos: ES plėtra
 • Daugiau informacijos: Europos Komisijos plėtros generalinis direktoratas
 • Tarptautinės sutartys (EN)
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią