RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Laienemine

Laienemine

1957. aastal kuueliikmelisena asutatud Euroopa Liidus on nüüd viie laienemisvooru järel 27 liikmesriiki. Laienemine aitab oluliselt kaasa lõimumisele. Sellele vaatamata määras laienemispoliitika piirjooned alles enneolematult ulatuslik viies laienemisvoor, mille käigus võeti 2004. ja 2007. aastal vastu 12 uut liikmesriiki. Nüüd hõlmab laienemispoliitika ELi liikmelisust taotlevaid riike ja võimalikke kandidaatriike Lääne-Balkani piirkonnas. Esimesed on seotud laienemisprotsessiga, teised aga stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessiga.
Laienemise raamistik on ette nähtud Euroopa Liidu lepingu artiklis 49 ja Kopenhaageni kriteeriumites. Kui laienemisprotsessi eesmärk on kandidaatriikide ettevalmistamine nii, et nad suudaksid ühinemise korral täita liikmesriikide kohustusi, siis stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi sihiks on potentsiaalsete kandidaatriikide järkjärguline lähendamine ELiga. Need protsessid tuginevad rangetele kriteeriumidele, mille puhul võetakse arvesse iga riigi konkreetseid vajadusi ja saavutusi, ning neid toetatakse selleks sõlmitud kahepoolsete lepete ja rahastamisvahenditega.

 • Jätkuv laienemine
  Laienemisstrateegia. Ühinejariigid. Kandidaatriigid. Horvaatia. Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Finantsabi, ühinemiseelse abi rahastamisvahend, Valdkondlik koostöö, Küprose türgi kogukond
 • 2004. ja 2007. aasta laienemine
  Laienemise ajalugu, Üldsätted, Sektoriviisiline lähenemisviis, Ühinemiseelsed rahastamisvahendid 2000–2006, Phare, ISPA, SAPARD, Bulgaaria, Küpros, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Tšehhi Vabariik, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia
 • Stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsess: Lääne-Balkani riigid
  Laienemisstrateegia, Stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsess, Euroopa partnerlused, Vahendid, Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA), Euroopa Ülesehitusamet, Osalemine ühenduse programmides, Erandlikud kaubandusmeetmed, Valdkondlik koostöö

Vt ka:

 • Ülevaated Euroopa Liidu tegevusest: Laienemine
 • Lisateave: Euroopa Komisjoni laienemise peadirektoraat
 • Rahvusvahelised kokkulepped (EN)
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles