RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rozšíření

Rozšíření

Založení Evropské unie se datuje zpět k roku 1957 a od té doby se rozrostla ze šesti na dvacet sedm členských států – postupem času došlo v EU k rozšíření pětkrát. Rozšíření je důležitou hnací silou pro integraci. Páté rozšíření ale proběhlo v dosud nebývalém měřítku ve dvou po sobě jdoucích vlnách v letech 2004 a 2007, kdy EU přivítala dvanáct nových členských států; tím také byly dány nové obrysy politiky rozšiřování. Ta se nyní vztahuje na země ucházející se o členství v EU a potenciální kandidátské země západního Balkánu. Zemí ucházejících se o členství v EU se týká proces rozšíření a na kandidátské země se vztahuje proces stabilizace a přidružení.
Rámec pro rozšíření je dán článkem 49 Smlouvy o Evropské unii a kodaňskými kritérii. Cílem procesu rozšíření je připravit kandidátské země, aby v okamžiku přistoupení mohly převzít své povinnosti jako členské státy; proces stabilizace a přidružení pak směřuje k postupnému sbližování potenciálních kandidátských zemí s EU. Tyto procesy jsou založeny na přísných podmínkách, s ohledem na specifické potřeby a přínosy každé země, a jsou podporovány dvoustrannými a finančními nástroji, vytvořenými pro tento účel.

  • Pokračující rozšíření
    Strategie rozšíření, přistupující země, kandidátské země, Chorvatsko, Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, finanční pomoc, nástroj předvstupní pomoci (NPP), odvětvová spolupráce, turecké společenství na Kypru
  • Rozšíření z let 2004 a 2007
    Dějiny rozšíření, obecná ustanovení, odvětvový přístup, předvstupní nástroje 2000–2006, Phare, ISPA, SAPARD, Bulharsko, Kypr, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
  • Proces stabilizace a přidružení: západní Balkán
    Strategie rozšíření, proces stabilizace a přidružení, evropská partnerství, nástroje, nástroj předvstupní pomoci, Evropská agentura pro obnovu, účast v programech Společenství, výjimečná obchodní opatření, odvětvová spolupráce

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky