RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Разширяване

Разширяване

Създаден през 1957 г., днес Европейският съюз се е разраснал от шест на двадесет и седем държави-членки в резултат от пет етапа на разширяването му. Разширяването е важна движеща сила за интеграцията. Въпреки това точно петото разширяване, което се случи в безпрецедентен мащаб на две последователни вълни през 2004 г. и 2007 г., за да приветства дванадесет нови държави-членки, определи контурите на политиката по разширяването. Сега тя обхваща страните, кандидатстващи за членство в ЕС, и потенциалните кандидати от Западните Балкани. Първите попадат в процеса на разширяване, а вторите - в процеса на стабилизиране и асоцииране.
Рамката на разширяването се предоставя чрез член 49 от Договора за Европейския съюз и критериите от Копенхаген. Докато целта на процеса на разширяването е да подготви държавите кандидатки така, че те да могат да поемат задълженията си като държави-членки при присъединяването, то процесът на стабилизиране и асоцииране цели постепенно да приближи до ЕС потенциалните държави кандидатки. Тези процеси се базират на строги условия, с надлежното отчитане на конкретните потребности и качества на всяка държава, и се подкрепят от двустранни и финансови инструменти, разработени за тази цел.

 • Текущо разширяване
  Стратегия по разширяването, Присъединяващи се държави, Държави кандидатки, Хърватия, Турция, Бившата югославска република Македония, Финансова помощ, Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП), Сътрудничество по отрасли, Общността на кипърските турци
 • Разширяването от 2004 и 2007 г.
  История на разширяването, Основни разпоредби, Секторен подход, Предприсъединителни инструменти 2000 – 2006 г., ФАР, ИСПА, САПАРД, България, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Чешка република, Румъния, Словакия, Словения
 • Процесът на стабилизиране и асоцииране: Западните Балкани
  Стратегия за разширяване, Процес за стабилизация и асоцииране, европейски партньорски отношения, Инструменти, Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП), Европейска агенция за възстановяване, Участие в програми на Общността, Изключителни търговски мерки, Сътрудничество по отрасли

Вижте още

 • Обзорни доклади на Европейския съюз: Разширяване
 • Допълнителна информация: Генерална дирекция „Разширяване“ на Европейската комисия
 • Международни споразумения (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата