RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Malta - Sysselsättning och sociala frågor

Arkiv

Som en följd av undertecknandet av anslutningsfördraget den 16 april 2003 gick Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern med i Europeiska unionen den 1 maj 2004.

Prioriteringar på kort sikt:

  • Stödja arbetsmarknadens parter i deras insatser för att öka kapaciteten att utveckla och genomföra EG:s regelverk.

Utvärdering (november 2003)

Se faktabladen om antagandet av gemenskapens regelverk.

Prioriteringar på medellång sikt:

  • Införliva och genomföra EU:s lagstiftning på områdena hälsa och säkerhet i arbetet, arbetsrätt, lika behandling av kvinnor och män samt folkhälsa.
  • Stärka de administrativa strukturerna på detta område liksom de som krävs för samordning av systemen för social trygghet.
  • Utarbeta en nationell sysselsättningsstrategi.

Utvärdering (november 2003)

Se faktabladen om antagandet av gemenskapens regelverk.

HÄNVISNINGAR

Beslut 2000/249/EG, 20.3.2000
Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 78, 29.3.2000

Kommissionens rapport KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1206
Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

Fördraget om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning L 236, 23.9.2003]

Denna sammanfattning tjänar endast som information. Avsikten är inte att tolka eller ersätta referensdokumentet

Senast ändrat den 19.11.2004
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början