RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rozširovanie z rokov 2004 a 2007

Rozširovanie

Piate rozšírenie v histórii Európskej únie bolo historickou a nebývalou udalosťou. Desať krajín strednej a východnej Európy sa spolu s Cyprom a Maltou pripojilo k EÚ v dvoch po sebe nasledujúcich vlnách v rokoch 2004 a 2007. V tomto smere pripravila EÚ cestu pre súčasný proces rozširovania prostredníctvom vytvorenia vhodných nástrojov umožňujúcich jej reagovať nielen na potreby kandidátskych krajín, ale takisto aj na osobitné potreby EÚ spojené s ich prijatím.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok