RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Förnybara energikällor

Energi

Förnybara energikällor - vindkraft, solkraft (solvärme och solceller), vattenkraft, vågkraft, jordvärme och biomassa - är viktiga alternativ till fossila bränslen. De gör det inte bara möjligt att minska utsläppen av växthusgaser från energiproduktion och energiförbrukning, utan minskar dessutom EU:s beroende av importer av fossila bränslen (särskilt gas och olja).
För att uppnå det ambitiösa målet att 20 % av EU:s totala energimix ska komma från förnybara källor krävs det kraftigare insatser inom el-, värme- och kylsektorn samt inom biobränslebranschen. För transportområdet, som nästan uteslutande är oljeberoende, vill kommissionen att biobränslenas andel av den sammanlagda bränsleförbrukningen ökas till 10 % fram till 2020.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början