RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obnoviteľná energia

Energetika

Základnými alternatívami fosílnych palív sú obnoviteľné zdroje energie – veterná energia, slnečná energia (tepelná a fotovoltaická), vodná energia, energia morských vĺn, geotermálna energia a biomasa. Využívanie týchto zdrojov napomáha nielen pri znižovaní emisií skleníkových plynov vytváraných pri výrobe a spotrebe energie, ale aj pri znižovaní závislosti Európskej únie (EÚ) na dovoze fosílnych palív (najmä ropy a plynu).
EÚ plánuje zamerať svoje úsilie na oblasť elektrickej energie, ohrevu a chladenia a na biopalivá v snahe dosiahnuť ambiciózny cieľ 20 %-ného podielu energie z obnoviteľných zdrojov na celkových energetických zdrojoch. Komisia verí, že v oblasti dopravy, ktorá je takmer výlučne závislá od ropy, dosiahne podiel biopalív na celkovej spotrebe palív do roku 2020 hodnotu 10 %.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok