RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energia regenerabilă

Energie

Sursele regenerabile de energie – energia eoliană, solară (termică şi fotovoltaică), energia hidroelectrică, energia mareomotrică, energia geotermală şi biomasa – reprezintă o alternativă importantă la combustibilii fosili. Utilizarea acestor surse contribuie nu doar la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de producţia şi consumul de energie, ci şi la reducerea dependenţei Uniunii Europene (UE) de importurile de combustibili fosili (în special, petrol şi gaze naturale).
Pentru a atinge obiectivul ambiţios – 20 % din energia produsă de paleta energetică totală să provină din surse regenerabile-, UE intenţionează să îşi concentreze eforturile asupra sectoarelor energiei electrice, încălzirii şi răcirii, precum şi asupra biocarburanţilor. În domeniul transporturilor, care depind aproape exclusiv de petrol, Comisia îşi doreşte ca biocarburanţii să reprezinte 10 % din consumul total de carburanţi până în 2020.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii