RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energia odnawialna

Energia

Odnawialne źródła energii – energia wiatrowa, energia słoneczna (cieplna i fotoelektryczna), energia hydroelektryczna, energia pływów, energia geotermalna i biomasa – stanowią istotną alternatywę dla paliw kopalnych. Wykorzystanie tych źródeł pomaga nie tylko ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w procesie wytwarzania i zużycia energii, ale także zredukować zależność Unii Europejskiej (UE) od importu paliw kopalnych (w szczególności ropy i gazu).
Aby osiągnąć ambitny cel 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii, UE planuje skoncentrować wysiłki na sektorach elektryczności, ogrzewania i chłodzenia oraz na biopaliwach. W przypadku transportu, który niemal całkowicie uzależniony jest od ropy, Komisja ma nadzieję, że udział biopaliw w całkowitej konsumpcji paliw do roku 2020 będzie wynosił 10%.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony