RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hernieuwbare energie

Energie

Hernieuwbare energie - windenergie, zonne-energie (thermische en fotovoltaïsche), waterkracht, getijde-energie, geothermische energie en energie uit biomassa bieden een essentieel alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen. Gebruik maken van dergelijke energie leidt niet alleen tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die ontstaan bij de productie en het verbruik van energie, maar ook tot een geringere afhankelijkheid van de Europese Unie (EU) van ingevoerde fossiele brandstoffen (met name gas en aardolie).
Om haar ambitieuze doelstelling te bereiken, namelijk een aandeel in de totale energiemix van 20% energie uit hernieuwbare bronnen, is de EU voornemens haar inspanningen te verdubbelen in de sectoren elektriciteit, verwarming, koeling en biobrandstoffen. In de vervoerssector, die haast volledig van aardolie afhankelijk is, wil de Commissie dat biobrandstoffen tegen 2020 10 % van het totale brandstofverbruik uitmaken.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven