RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Enerġija rinnovabbli

Enerġija

Sorsi rinnovabbli ta' enerġija — enerġija mir-riħ, enerġija mix-xemx (termali u fotovoltajka), enerġija idroelettrika, enerġija mill-marea, enerġija ġeotermali u mill-bijomassa — huma alternattiva essenzjali għall-fjuwils fossili. L-użu ta' dawn is-sorsi jgħin mhux biss biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-ġenerazzjoni tal-enerġija u l-konsum, iżda wkoll biex titnaqqas id-dipendenza tal-Unjoni Ewropea (UE) fuq l-importazzjoni ta' fjuwils fossili (partikolarment żejt u gass).
Biex tintlaħaq il-mira ambizzjuża ta' porzjon ta' 20 % ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-taħlita globali tal-enerġija, l-UE qed tippjana biex tiffoka l-isforzi tagħha fuq is-setturi tal-elettriku, tisħin u tkessiħ, u fuq il-bijofjuwils. Fit-trasport, li jiddependi kważi esklużivament fuq iż-żejt, il-Kummissjoni qed tittama li l-porzjon ta' bijofjuwils fil-konsum totali tal-fjuwil ser ikun ta' 10 % sal-2020.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna