RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Atjaunojamā enerģija

Enerģētika

Atjaunojamie enerģijas avoti — ‎vējš, saule (termālā un fotoelementu enerģija), hidroelektriskā enerģija, plūdmaiņu enerģija, ģeotermālā enerģija un biomasa — ‎ir būtiska alternatīva fosilajam kurināmajam. Šo enerģijas avotu izmantošana palīdz samazināt siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju, ko rada enerģijas ražošana un patēriņš, un ļauj mazināt arī Eiropas Savienības (ES) atkarību no fosilā kurināmā (it īpaši naftas un gāzes) importa.
Lai panāktu ambiciozo mērķi — ‎20 % enerģijas iegūt no atjaunojamiem avotiem —, ‎ES plāno galveno uzmanību pievērst elektrības, apkures un dzesēšanas nozarēm un biodegvielai. Transporta nozarē, kas ir gandrīz pilnībā atkarīga no naftas, Komisija cer līdz 2020. gadam panākt 10 % lielu biodegvielas īpatsvaru kopējā degvielas patēriņā.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums