RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Uusiutuvat energialähteet

Energia

Uusiutuvat energialähteet eli tuulivoima, aurinkovoima ja aurinkosähkö, vesivoima, vuorovesienergia, geoterminen energia ja biomassasta tuotettava energia ovat fossiilisten energialähteiden tärkeimmät vaihtoehdot. Niiden käytön ansiosta voidaan vähentää energian tuotannosta ja kuluttamisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, mutta myös vähentää Euroopan unionin (EU) riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden, erityisesti maakaasun ja öljyn tuonnista.
Jotta kunnianhimoinen 20 prosentin tavoite uusiutuvien energialähteiden osuudesta energiavalikoimassa voidaan saavuttaa, EU aikoo tehostaa sähköntuotantoon, lämmitykseen ja jäähdyttämiseen sekä biopolttoaineisiin liittyviä toimiaan. Liikenteessä, joka on lähes täysin riippuvainen öljystä, komissio haluaa nostaa biopolttoaineiden osuuden kaikista liikennepolttoaineista 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun