RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Taastuvenergia

Energeetika

Taastuvad energiaallikad – tuule- ja päikeseenergia (soojuslike päikesekollektorite ja päikesepaneelidega), hüdroenergia, loodete energia, maasoojusenergia ja biomassi energia – on fossiilkütuste olulisimad alternatiivid. Nende energiaallikate kasutamine aitab energiatootmises ja -tarbimises kasvuhoonegaaside heite kärpimise kõrval vähendada ka Euroopa Liidu (EL) sõltuvust fossiilkütuste (eelkõige nafta ja gaasi) impordist.
Et saavutada ambitsioonikas eesmärk saada 20% kogu energiatoodangust taastuvatest allikatest, kavatseb EL koondada jõupingutused elektritootmise, kütmise ja jahutamise ning biokütustega seotud meetmete tõhustamisele. Pea täielikult naftast sõltuvas transpordivaldkonnas loodab komisjon suurendada 2020. aastaks biokütuste osakaalu 10%-ni kütuse kogutarbimisest.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles