RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vedvarende energikilder

Energi

Vedvarende energikilder – vind-, sol- (termisk og fotoelektrisk) og vandkraft, tidevandsanlæg, geotermiske anlæg og biomasse – er et vigtigt alternativ til fossile brændstoffer. Vedvarende energikilder betyder ikke kun, at emissionerne af drivhusgasser, som skyldes energiproduktion og -forbrug, kan nedbringes, men også at EU's afhængighed af at importere fossile brændstoffer (navnlig olie og gas) kan mindskes.
For at nå sit ambitiøse mål, nemlig at 20 % af det samlede energimiks skal komme fra vedvarende energikilder, vil EU fokusere indsatsen inden for sektorerne elektricitet, opvarmning, køling og biobrændstoffer. På transportområdet, som næsten er helt afhængigt af olie, ønsker Kommissionen at forbruget fra biobrændstoffer i 2020 udgør en andel på 10 % af det samlede brændstofforbrug.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top