RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obnovitelná energie

Energie

Obnovitelné zdroje energie – energie větru, sluneční energie (termální a fotovoltaická), hydroelektrická energie, energie přílivu/odlivu, geotermální energie a biomasa – jsou základní alternativou pro fosilní paliva. Využívání těchto zdrojů pomáhá nejen snížit emise skleníkových plynů vznikajících při výrobě a spotřebě energie, ale také snižuje závislost Evropské unie (EU) na dovozech fosilních paliv (zejména ropy a plynu).
Pro dosažení ambiciózního cíle ve výši 20 % podílu energie z obnovitelných zdrojů v celkovém energetickém mixu plánuje EU zaměřit své úsilí na elektřinu, vytápění a chlazení a na biopaliva. V dopravě, která je téměř výhradně závislá na ropě, Komise doufá, že podíl biopaliv v celkové spotřebě paliv bude do roku 2020 činit 10 %.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky