RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Securitatea instalaţiilor nucleare

Comisia consideră că este important să se instituie obligaţii de bază şi principii generale în materie de securitate nucleară, precum şi mecanisme de control pentru a asigura protecţia populaţiei şi a lucrătorilor împotriva pericolelor asociate radiaţiilor ionizante provenite de la instalaţiile nucleare. Aceste măsuri ar trebui să permită Uniunii Europene (UE) să abordeze mai eficient riscurile legate de materialele radioactive.

ACT

Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare.

SINTEZĂ

Directiva vizează instituirea unui cadru comunitar pentru asigurarea securităţii nucleare în cadrul Comunităţii şi pentru a încuraja statele membre să garanteze un nivel ridicat de securitate nucleară. Aceasta se aplică tuturor instalaţiilor nucleare.

Statele membre au obligaţia de a institui un cadru naţional legislativ, de reglementare şi organizaţional pentru securitatea instalaţiilor nucleare. Acest cadru trebuie să prevadă, în special:

  • adoptarea unor cerinţe naţionale în materie de securitate nucleară;
  • instituirea unui sistem de autorizare şi interdicţia de exploatare a instalaţiilor nucleare fără autorizaţie;
  • instituirea unui sistem de supraveghere a securităţii nucleare;
  • măsuri de punere în aplicare.

Prezenta directivă invită statele membre să stabilească o autoritate de reglementare competentă. Această autoritate trebuie să fie independentă de orice alt organism. De asemenea, aceasta trebuie să dispună de atribuţii juridice şi de resurse umane şi financiare suficiente pentru a impune deţinătorilor de autorizaţii să respecte cerinţele naţionale în materie de securitate nucleară.

Principala răspundere pentru securitatea instalaţiilor nucleare îi revine deţinătorului de autorizaţie, iar această responsabilitate nu poate fi delegată. Deţinătorul de autorizaţie este responsabil pentru evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare a instalaţiilor.

Statele membre trebuie să se asigure că personalul respectiv dispune de expertiza şi de aptitudinile necesare în materie de securitate a instalaţiilor nucleare.

Informaţiile cu privire la reglementările în materie de securitate nucleară trebuie să fie puse la dispoziţia publicului.

De asemenea, statele membre sunt obligate să prezinte Comisiei Europene, la fiecare trei ani, un raport privind evoluţia situaţiei în materie de securitate nucleară. La fiecare zece ani, acestea trebuie să prezinte şi autoevaluări ale cadrului lor naţional.

Context

Normele în materie de securitate nucleară se bazează pe principiul responsabilităţii naţionale a statelor membre. Acest principiu consolidează independenţa autorităţilor naţionale de reglementare.

În 2007, în urma concluziilor Consiliului, a fost creat Grupul european al autorităţilor de reglementare în domeniul securităţii nucleare (ENSREG), acesta fiind menit să contribuie la realizarea obiectivelor comunitare în domeniul securităţii nucleare. Prezenta directivă reprezintă un pas esenţial în punerea în aplicare a obiectivelor stabilite.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

JO L 172 din 2.7.2009

Ultima actualizare: 18.11.2009
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii