RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nukleáris létesítmények biztonsága

A Bizottság véleménye szerint fontos a nukleáris biztonsággal kapcsolatos alapvető követelmények és általános elvek, valamint ellenőrzési mechanizmusok meghatározása, hogy ezáltal védelmet biztosítsanak a lakosság és a munkavállalók számára a nukleáris létesítményekből származó veszélyes ionizáló sugárzással szemben. Ezek az intézkedések elvben lehetővé teszik az Európai Unió számára, hogy hatékonyabban kezelje a radioaktív anyagok jelentette kockázatokat.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/71/Euratom irányelve (2009. június 25.) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról [Hivatalos Lap L 172., 2009.7.2.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen irányelv célja a Közösségen belüli nukleáris biztonság fenntartását biztosító közösségi keretrendszer létrehozása, valamint a tagállamok ösztönzése a nukleáris biztonság magas szintjének garantálására. Az irányelv valamennyi nukleáris létesítményre alkalmazandó.

A tagállamok kötelesek a létesítmények nukleáris biztonságára vonatkozóan nemzeti jogalkotási, szabályozási és szervezeti rendszert létrehozni. Ez a rendszer elsősorban az alábbiakat írja elő:

  • nemzeti nukleáris biztonsági követelmények elfogadása;
  • a nukleáris létesítmények engedélyezési rendszere és a létesítmények engedély nélküli üzemeltetésének tilalma;
  • nukleáris biztonsági felügyeleti rendszer;
  • végrehajtási intézkedések.

Az irányelv felkéri a tagállamokat egy hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság felállítására. A hatóságnak minden más szervezettől függetlennek kell lennie. Ezenfelül rendelkeznie kell az ahhoz szükséges jogkörökkel, valamint emberi és pénzügyi erőforrásokkal, hogy megkövetelhesse az engedéllyel rendelkezőktől a nukleáris biztonságra vonatkozó nemzeti követelmények teljesítését.

A nukleáris biztonság tekintetében az engedélyes rendelkezik az elsődleges felelősséggel, és ezt a felelősséget nem ruházhatja át. Feladata a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságának értékelése és folyamatos javítása.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a nukleáris létesítmények személyzete rendelkezzen az e létesítmények nukleáris biztonságához kapcsolódó szükséges szaktudással és szakmai képességekkel.

A nukleáris biztonság szabályozásával kapcsolatos információkat a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani.

A tagállamok ezenfelül kötelesek háromévenként jelentést benyújtani az Európai Bizottsághoz a nukleáris biztonsággal kapcsolatos helyzet alakulásáról. Továbbá tízévente jelentést tesznek nemzeti rendszereik önellenőrzésének eredményeiről.

Háttér

A nukleáris biztonsággal kapcsolatos szabályok a tagállamok nemzeti felelősségének elvén alapulnak. Ez az elv lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségének megerősítését.

2007-ben a Tanács következtetései nyomán létrejött a Nukleáris Biztonsággal Foglalkozó Európai Szabályozó Hatóságok Csoportja (ENSREG), amelynek feladata, hogy hozzájáruljon a nukleáris biztonság területére vonatkozó közösségi célkitűzések eléréséhez. Ez az irányelv döntő lépést jelent az említett célkitűzések megvalósítása felé.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2009/71/Euratom tanácsi irányelv

2009.7.22.

2011.7.22.

HL L 172., 2009.7.2.

Utolsó frissítés: 18.11.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére