RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ydinlaitosten turvallisuus

Komissio katsoo, että on tärkeää vahvistaa ydinturvallisuutta koskevat perusvelvollisuudet ja yleiset periaatteet sekä luoda valvontamekanismit väestön ja työntekijöiden suojelemiseksi ydinlaitosten aiheuttaman ionisoivan säteilyn vaaroilta. Näillä toimenpiteillä Euroopan unionin (EU) pitäisi voida suojautua paremmin radioaktiivisten aineiden aiheuttamilta riskeiltä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta.

YHTEENVETO

Direktiivillä on määrä ottaa käyttöön yhteisön kehys ydinturvallisuuden varmistamiseksi yhteisössä ja edistää ydinturvallisuuden korkean tason turvaamista jäsenvaltioissa. Direktiiviä sovelletaan kaikkiin ydinlaitoksiin.

Jäsenvaltioiden on luotava ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskeva kansallinen oikeudellinen kehys sekä valvonta- ja organisaatiokehys. Kehyksessä säädetään erityisesti seuraavista seikoista:

  • kansallisten ydinturvallisuusvaatimusten vahvistamisesta
  • järjestelmästä, joka vastaa ydinlaitoksia koskevien lupien käsittelystä ja toimintakielloista luvan puuttuessa
  • ydinturvallisuuden valvontajärjestelmästä
  • täytäntöönpanon valvontaa koskevista toimista.

Direktiivissä kehotetaan jäsenvaltioita perustamaan toimivaltainen valvontaviranomainen, jonka on oltava kaikista muista elimistä riippumaton. Viranomaisella on myös oltava tarvittavat oikeudelliset valtuudet, henkilöstö ja taloudelliset voimavarat, jotta se voi vaatia luvanhaltijaa noudattamaan kansallisia ydinturvallisuusmääräyksiä.

Päävastuu ydinturvallisuudesta on luvanhaltijalla, joka ei voi siirtää tätä vastuuta toiselle. Luvanhaltijan tehtävänä on arvioida ja parantaa ydinlaitosten ydinturvallisuutta jatkuvasti.

Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että ydinlaitosten ydinturvallisuudesta vastaavalla henkilöstöllä on tarvittava asiantuntemus ja taidot.

Ydinturvallisuuden valvontaa koskevien tietojen on oltava väestön saatavilla.

Jäsenvaltioiden on myös toimitettava Euroopan komissiolle kolmen vuoden välein ydinturvallisuustilanteen kehittymistä koskeva kertomus ja joka kymmenes vuosi kansallisen kehyksensä itsearviointi.

Tausta

Jäsenvaltioiden vastuu ydinturvallisuudesta on perusperiaate, johon ydinturvallisuuden valvonta pohjautuu. Kyseisen periaatteen nojalla voidaan lujittaa kansallisten valvontaviranomaisten riippumattomuutta.

Vuonna 2007 perustettiin neuvoston päätelmien mukaisesti ydinturvallisuusalan eurooppalaisten sääntelijöiden ryhmä (ENSREG), jonka on määrä osallistua työhön ydinturvallisuutta koskevien yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi. Direktiivillä on ratkaisevan tärkeä osuus näiden tavoitteiden toteuttamisessa.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

EUVL L 172, 2.7.2009

Viimeisin päivitys 18.11.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun