RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpečnost jaderných zařízení

Komise považuje za důležité stanovit základní povinnosti a obecné zásady pro jadernou bezpečnost spolu s kontrolními mechanismy na ochranu obyvatelstva a pracovníků před riziky ionizujícího záření z jaderných zařízení. Tato opatření mají Evropské unii (EU) umožnit řešit rizika spojená s radioaktivním materiálem efektivněji.

AKT

Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení

PŘEHLED

Cílem této směrnice je stanovit rámec Společenství pro jadernou bezpečnost v rámci Společenství a vyzvat členské státy, aby zajistily vysokou úroveň jaderné bezpečnosti. To se týká všech jaderných zařízení.

Členské státy stanoví vnitrostátní legislativní, dozorový a organizační rámec pro jadernou bezpečnost zařízení. Tento rámec zejména předpokládá:

  • přijetí vnitrostátních požadavků v oblasti jaderné bezpečnosti;
  • systém udělování povolení a zákazu provozu jaderných zařízení bez povolení;
  • systém dohledu nad jadernou bezpečností;
  • opatření k vynucování práva.

Tato směrnice vyzývá členské státy, aby zřídily příslušný dozorový orgán. Tento orgán by měl být nezávislý na jakékoli jiné organizaci. Měl by mít rovněž dostatečné pravomoci a lidské a finanční zdroje, aby mohl od držitele povolení vyžadovat dodržování vnitrostátních požadavků na jadernou bezpečnost.

Držitel povolení má za jadernou bezpečnost prvotní odpovědnost a nesmí tuto odpovědnost převést na nikoho jiného. Je odpovědný za hodnocení a trvalé zlepšování jaderné bezpečnosti zařízení.

Členské státy by měly zajistit, aby jejich pracovníci měli nezbytnou odbornou způsobilost a dovednosti v oblasti jaderné bezpečnosti.

Informace o jaderných bezpečnostních předpisech by měly být zpřístupněny veřejnosti.

Každé tři roky členské státy rovněž Evropské komisi předkládají zprávu o pokroku v oblasti jaderné bezpečnosti. Každých 10 let rovněž předkládají vlastní hodnocení svého vnitrostátního rámce.

Kontext

Úprava jaderné bezpečnosti je založena na principu vnitrostátní odpovědnosti členských států. Tento princip posiluje nezávislost vnitrostátních dozorových orgánů.

V roce 2007 v návaznosti na závěry Rady byla zřízena Skupina evropských dozorových orgánů pro jadernou bezpečnost (Ensreg), aby přispěla k dosažení cílů Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti. Tato směrnice při realizaci těchto cílů představuje důležitý krok.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2009/71/Euratom

22. 7. 2009

22. 7. 2011

Úř. věst. L 172 

ze dne 2. 7. 2009

Poslední aktualizace: 18.11.2009
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky