RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jedrska energija

Energija

Jedrske elektrarne trenutno proizvajajo približno tretjino elektrike in 15 % energije, ki se porabi v Evropski uniji (EU). Ta sektor predstavlja vir energije z nizkimi ravnmi emisij ogljika in razmeroma stabilnimi stroški, zaradi česar je privlačen s stališča varnosti oskrbe in boja proti podnebnih spremembam. Vendar pa je od posameznih držav članic odvisno, ali se bodo odločile za možnost jedrske energije. Temelje za jedrsko energijo je v Evropi leta 1957 postavila Evropska skupnost za atomsko energijo (Euratom). Njene glavne dejavnosti so bile spodbujanje sodelovanja na področju raziskav, zaščita javnosti z vzpostavitvijo splošnih varnostnih standardov, zagotavljanje zadostne in nepristranske dobave rud in jedrskih goriv, nadzorovanje uporabe jedrskega materiala v miroljubne namene ter sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. Posebni ukrepi, sprejeti na ravni EU, varujejo zdravje tistih, ki delajo v tem sektorju, in širše javnosti ter varujejo okolje pred tveganji, povezanimi z uporabo jedrskega goriva in posledičnih odpadkov.

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh