RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jadrová energia

Energetika

Jadrové elektrárne v súčasnosti vyrábajú približne jednu tretinu elektrickej energie a 15 % energie spotrebovanej v Európske únii (EÚ). Toto odvetvie predstavuje zdroj energie s nízkou úrovňou uhlíkových emisií a relatívne stabilnými nákladmi, čím sa zvyšuje jeho zaujímavosť z hľadiska bezpečnosti dodávok a boja proti klimatickým zmenám. Je však na každom členskom štáte, aby sa rozhodol, či využije možnosti jadrovej energetiky. Základy jadrovej energetiky v Európe vytvorilo založenie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v roku 1957. Medzi jeho hlavné úlohy patrilo rozširovanie spolupráce v oblasti výskumu, ochrana verejnosti stanovením spoločných bezpečnostných noriem, zabezpečenie primeraných a rovnomerných dodávok rúd a jadrového paliva, monitorovanie mierového využitia jadrového materiálu a spolupráca s inými krajinami a medzinárodnými organizáciami. Špecifické opatrenia prijaté na úrovni EÚ sú zamerané na ochranu zdravia osôb pracujúcich v tomto odvetví i širokej verejnosti a na ochranu životného prostredia pred rizikami spojenými s využívaním jadrového paliva a tvorbou súvisiaceho odpadu.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok