RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energia nucleară

Energie

Centralele nucleare produc, în prezent, cca o treime din electricitatea şi 15 % din energia consumată în Uniunea Europeană. Acest sector reprezintă o sursă de energie cu emisii reduse de carbon şi costuri relativ stabile, ceea ce îl face atractiv din punctul de vedere al securităţii aprovizionării şi al luptei împotriva schimbărilor climatice. Totuşi, fiecare stat membru are libertatea de a decide asupra utilizării sau neutilizării energiei nucleare. Fundamentele energiei nucleare în Europa au fost introduse în 1957 de Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom). Misiunea sa a constat în consolidarea cooperării în domeniul cercetării, protecţia populaţiei prin stabilirea unor criterii comune de siguranţă, asigurarea unei aprovizionări adecvate şi echitabile cu minereuri şi combustibili nucleari, monitorizarea utilizării paşnice a materialelor nucleare, precum şi cooperarea cu ţările terţe şi organizaţiile internaţionale. Măsurile specifice adoptate la nivelul UE sunt menite să asigure protecţia sănătăţii persoanelor care lucrează în acest sector şi a populaţiei în general, precum şi să protejeze mediul de riscurile aferente utilizării de combustibili nucleari şi de deşeurile rezultate.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii