RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nucleaire energie

Energie

Kerncentrales produceren momenteel ongeveer één derde van de elektriciteit en 15% van energie die in de Europese Unie (EU) worden verbruikt. Deze sector voorziet de Unie van een energiebron met een laag koolstofgehalte en betrekkelijk stabiele kosten, hetgeen interessant is vanuit het oogpunt van de zekerheid van de energievoorziening en de bestrijding van de klimaatverandering. Het staat echter elke lidstaat vrij om al dan niet voor kernenergie te kiezen.
De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) heeft in 1957 de grondslagen gelegd voor de ontwikkeling van kernenergie in Europa. Tot de taken van Euratom behoorden met name de ontwikkeling van de samenwerking op het gebied van onderzoek, de bescherming van de bevolking dankzij de opstelling van uniforme veiligheidscriteria, de billijke en toereikende erts- en splijtstofvoorziening, het toezicht op het vreedzaam gebruik van kernmaterialen et de samenwerking met andere landen en internationale organisaties.
Met name de door de EU aangenomen specifieke maatregelen hebben ten doel de gezondheid van de in deze sector werkzame personen en de burgers te beschermen en de voor het milieu geldende risico's van het gebruik van kernsplijtstof en van het daarbij geproduceerde afval te minimaliseren.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven