RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Branduolinė energija

Energetika

Šiuo metu branduolinės elektrinės gamina maždaug trečdalį elektros energijos ir 15 proc. visos Europos Sąjungoje (ES) suvartojamos energijos. Šis sektorius išskiria mažai anglies dioksido ir tiekia energiją palyginti stabiliomis kainomis, dėl to yra patrauklus siekiant energijos tiekimo saugumo ir kovojant su klimato kaita. Tačiau kiekviena valstybė narė turi pati apsispręsti, ar plėtoti branduolinę energetiką. Branduolinės energetikos pamatai Europoje buvo padėti 1957 m., įkūrus Europos atominės energetikos bendriją (Euratomą). Pagrindinės jos funkcijos buvo palaikyti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, saugoti visuomenę nustatant bendrus saugos standartus, užtikrinti tinkamą ir lygiateisį rūdos bei branduolinio kuro tiekimą, stebėti taikų branduolinių medžiagų naudojimą ir bendradarbiauti su kitomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. Siekiant apsaugoti sektoriaus darbuotojų ir visuomenės sveikatą, taip pat apsaugoti aplinką nuo pavojų, susijusių su branduolinio kuro naudojimu ir branduolinėmis atliekomis, ES taiko specialias priemones.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią