RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tuumaenergia

Energeetika

Tuumaelektrijaamad toodavad praegusel ajal umbes kolmandiku Euroopa Liidus (EL) tarbitavast elektrist ja 15% energiast. Tegemist on vähese süsinikuheite ja suhteliselt stabiilsete kulutustega energiaallikaga, mis teeb tuumaenergiast varustuskindluse ja kliimamuutuse seisukohalt atraktiivse alternatiivi. Siiski on tuumaenergia kasutamine liikmesriikide endi otsustada. Euroopas tuumaenergia kasutamisele pani 1957. aastal aluse Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom). Euratomi põhiülesanded hõlmasid teadusuuringute alase koostöö edendamist, elanikkonna kaitset ühiste ohutusnormide kehtestamise teel, maakide ja tuumakütuse piisava ja õiglase tarne tagamist, tuumamaterjali rahumeelse kasutamise seiret ning koostööd teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. ELi tasandil vastu võetud erimeetmed on suunatud tuumaenergiasektoris töötavate inimeste ja elanikkonna tervise kaitsele ning keskkonna kaitsmisele tuumakütuse kasutamise ja sellest tekkivate jäätmetega seotud ohtude eest.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles