RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nuklear energi

Energi

Omkring en tredjedel af EU's el-forbrug og 15% af energiforbruget produceres i øjeblikket af atomkraftværker. Atomkraft er en energikilde med lavt kulstofindhold, og priserne er rimeligt stabile. Det gør denne sektor interessant, når det gælder forsyningssikkerhed og bekæmpelse af klimaændringer. Det er op til hver enkelt medlemsstat at afgøre, om den vil bruge atomkraft.
Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), som blev oprettet i 1957, skabte grundlaget for en udvikling af atomkraften i Europa. Dets opgaver omfattede bl.a. udvikling af samarbejdet på forskningsområdet, beskyttelse af civilbefolkningen ved at fastsætte fælles sikkerhedsnormer, tilstrækkelig og ligelig forsyning med malm og brændbart nukleart materiale, overvågning af den fredelige udnyttelse af nukleart materiale og samarbejde med andre lande og internationale organisationer.
Særlige foranstaltninger, som er vedtaget i EU-regi, sigter navnlig mod at beskytte arbejdstagere i atomkraftsektoren og civilbefolkningen mod stråling, og at beskytte miljøet mod risici i forbindelse med anvendelse af nukleart brændsel og de deraf følgende affaldsstoffer.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top