RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ядрена енергетика

Енергетика

Ядрените енергоцентрали в момента произвеждат около една трета от електричеството и 15 % от енергията, консумирана в Европейския съюз (ЕС). Секторът представлява източник на енергия с ниски нива на въглерод и относително стабилна себестойност, което го прави атрактивен от гледна точка на сигурността на доставките и борбата с изменението на климата. От всяка държава-членка обаче зависи да реши дали да преследва възможността за ядрена енергия или не. Основата на ядрената енергетика в Европа e положена през 1957 г. чрез Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Основните ѝ функции се състояли от разширяване на сътрудничеството в областта на научноизследователската дейност, защита на обществеността чрез установяване на общи стандарти за безопасност, обезпечаване на подходящи и справедливи доставки на руда и ядрено гориво, мониторинг на мирното използване на ядрените материали и сътрудничество с други държави и международни организации. Конкретните мерки, приети на ниво ЕС, са разработени с цел защита на здравето на работещите в сектора и на обществеността като цяло, и опазване на околната среда от рисковете, свързани с използването на ядрено гориво и произтичащите от това отпадъци.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата