RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ITER: aftale mellem Euratom og Japan om fusionsenergi

Som supplement til ITER, der er et internationalt projekt vedrørende fusionsenergi, har EU og Japan indgået en aftale om en bredere strategi inden for fusionsenergiforskning. Aftalen skal være grundlag for forskellige forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrørende udvikling af nye materialer og muligheder for energiudnyttelse, navnlig i forbindelse med opførelsen af det fremtidige demonstrationskraftværk (DEMO).

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2007/614/Euratom af 30. januar 2007om Kommissionens indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Japans regering om den fælles gennemførelse af aktiviteterne under den bredere strategi inden for fusionsenergiforskning.

RESUMÉ

Aftalen har til formål at etablere en ramme for gennemførelsen af en bredere strategi inden for fusionsenergi mellem EU og Japan i forlængelse af ITER-projektet.

Det er muligt for de øvrige ITER-deltagere at tilslutte sig aftalen, som er gyldig i ti år.

Aktiviteter

Aktiviteterne under den brede strategi omfatter tre forskningsprojekter, der er udviklet i Japan:

 • projektet, som supplerer det internationale fusionsmaterialebestrålingsanlæg (IFMIF/EVEDA), skal gøre det muligt at afprøve og validere avancerede materialer i et miljø svarende til et fusionsanlæg
 • projektet for satellit-tokamak-programmet, som har til formål at udvikle udnyttelsesscenarier med henblik på ITER- og DEMO-projekterne
 • projektet vedrørende Det Internationale Fusionsenergiforskningscenter, som har til opgave at koordinere projekterings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter for DEMO og simuleringer i stor skala vedrørende fusionsplasmaer ved hjælp af supercomputere og fjerneksperimenter for at fremme en bred deltagelse af videnskabsfolk i ITER-eksperimenterne.

Struktur

Den administrative struktur for aktiviteterne under den brede strategi består af følgende organer:

 • styringsudvalget
 • sekretariatet
 • projektudvalg
 • projektledere
 • gennemførelsesagenturer.

Gennemførelsesinstrumenter

Efter høring af sit projektudvalg forelægger hver projektleder senest den 31. marts hvert år styringsudvalget en projektplan til godkendelse. Projektplanen, som dækker hele varigheden af projektet, omfatter:

 • en beskrivelse af samtlige aktiviteter
 • en detaljeret tidsplan for de overordnede gennemførelsesfaser
 • et overblik over de bidrag, der allerede er ydet, og som fremover vil blive ydet.

Efter høring af sit projektudvalg forelægger hver projektchef senest den 31. oktober hvert år styringsudvalget et arbejdsprogram for det følgende år. Programmet omfatter:

 • nærmere oplysninger om projektplanen
 • programbeskrivelse af de aktiviteter, der skal gennemføres, herunder målsætninger, planlægning, fællesudgifter og de bidrag, hver part skal yde.

Hver projektchef forelægger styringsudvalget en årsrapport til godkendelse, som dernæst videregives til parterne og gennemførelsesagenturerne.

Hver part kan til enhver tid i løbet af aftalen og indtil fem år efter dens ophør foretage en revision.

Ressourcer

Ressourcerne til gennemførelsen af aktiviteter under den brede strategi omfatter:

 • naturaliebidrag
 • specifikke komponenter, udstyr, materialer og andre varer og tjenester
 • de eksperter, som en part stiller til rådighed for projektgrupperne
 • det personale, som en part stiller til rådighed for de forskellige administrative organer
 • finansielle bidrag.

Det europæiske bidrag, som hovedsageligt består af naturaliebidrag, beløber sig til ca. 340 mio. EUR.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Afgørelse 2007/614/ Euratom

30.1.2007

-

EUT L 246 af 21.9.2007

Seneste ajourføring: 20.05.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top