RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vnútorný trh s energiou

Energetika

Jedným z prioritných cieľov Európskej únie je vytvorenie skutočného vnútorného trhu s energiou. Existencia konkurencieschopného vnútorného trhu s energiou je strategickým nástrojom, ktorý umožňuje európskym spotrebiteľom výber medzi rôznymi spoločnosťami, ktoré dodávajú plyn a elektrickú energiu za primerané ceny, a otvára trh pre všetkých dodávateľov, najmä pre tých najmenších a tých, ktorí investujú v oblasti obnoviteľných foriem energie. Súčasne sa buduje rámec pre efektívne fungovanie mechanizmu obchodovania s emisiami CO2. Vybudovanie fungujúceho vnútorného trhu s energiou bude závisieť predovšetkým od spoľahlivosti a plynulosti energetickej siete v Európe, a teda od investícií do infraštruktúry. Skutočne integrovaný trh prispeje k diverzifikácii, a tým aj k bezpečnosti dodávok.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok