RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energia siseturg

Energeetika

Tõelise energia siseturu loomine on olnud üks Euroopa Liidu (EL) prioriteetseid eesmärke. Konkurentsivõimelise energia siseturu olemasolu on strateegilise tähtsusega nii Euroopa elanikele valikuvõimaluse andmiseks taskukohase hinnaga gaasi ja elektrit tarnivate ettevõtete vahel kui turulepääsu võimaldamiseks kõigile tarnijatele, eriti väiketarnijaile ja taastuvenergiasse investeerivatele ettevõtetele. Vaja on ka kehtestada raamistik CO2 heitkogustega kauplemise mehhanismi toimimiseks. Energia siseturu muutmine tegelikkuseks sõltub eelkõige töökindla ja sidusa energiavõrgu olemasolust Euroopas ja seega investeeringutest infrastruktuuri. Tõeliselt integreeritud turg toob kaasa energiavarustuse mitmekesistumise ja seega ka varustuskindluse.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles