RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Вътрешен енергиен пазар

Енергетика

Една от приоритетните цели на Европейския съюз (ЕС) е да създаде истински вътрешен пазар за енергетиката. Наличието на конкурентен вътрешен енергиен пазар е стратегически инструмент по отношение на предоставянето на избор на европейските потребители между различните компании, доставящи газ и електричество на разумни цени, и за реализирането на пазар, достъпен за всички доставчици, особено за най-малките и за тези, които инвестират във възобновяеми форми на енергия. Съществува и проблем с изграждането на рамка, в която механизмът за търговия с емисии на СО2 да може да функционира правилно. Постигането на целта за вътрешния енергиен пазар ще зависи преди всичко от съществуването на надеждна и съгласувана енергийна мрежа в Европа и следователно, от инфраструктурни инвестиции. Реално интегрираният пазар ще допринесе за разнообразяването и оттам за сигурността на доставките.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата