RSS
Abecedný register

Energetika

Energetika

Energetika je hybná sila Európy. Pre Európsku úniu (EÚ) je preto kľúčovou otázkou riešenie hlavných problémov v oblasti energetiky, ktorým čelíme v súčasnosti, t. j. problémov klimatických zmien, rastúcej závislosti od dovozu, tlaku na zdroje energie a prístupu všetkých používateľov k cenovo dostupnej a bezpečnej energii. EÚ vypracovala ambicióznu energetickú politiku – pokrýva celú škálu zdrojov energie od fosílnych palív (ropa, plyn a uhlie) po jadrovú energiu a obnoviteľné zdroje (solárnu a veternú energiu, biomasu, geotermálnu a vodnú energiu a energiu morských vĺn) – v snahe rozpútať novú priemyselnú revolúciu, ktorá prinesie nízkoenergetické hospodárstvo a súčasne zvýši bezpečnosť, konkurencieschopnosť a udržateľnosť využívanej energie.

Pozrite tiež:

  • Prehľady Európskej únie: Energetika
  • Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku (EN)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok