RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Enerġija

Enerġija

L-enerġija qed tħaddem lill-Ewropa. Għaldaqstant, hu essenzjali li l-Unjoni Ewropea (UE) tindirizza l-isfidi prinċipali dwar l-enerġija li qed jiffaċċjawna llum, jiġifieri t-tibdil fil-klima, id-dipendenza dejjem tikber tagħna fuq l-importazzjonijiet, il-pressjoni fuq ir-riżorsi tal-enerġija u l-aċċess għall-utenti kollha li jkollhom enerġija sigura u li jistgħu jaffordjaw. L-UE qed timplimenta politika ambizzjuża tal-enerġija — li tkopri l-medda sħiħa ta' sorsi ta' enerġija, mill-fjuwils fossili (żejt, gass u faħam) sal-enerġija nukleari u enerġija minn sorsi rinnovabbli (xemx, riħ, bijomassa, idroelettriku ġeotermali u marea) — fi sforz biex tibda rivoluzzjoni industrijali ġdida li se twassal għal ekonomija li tikkonsma livell baxx ta' enerġija, filwaqt li tagħmel l-enerġija li nikkunsmaw aktar sigura, kompetittiva u sostenibbli.

Ara wkoll

  • Ħarsa ġenerali lejn l-Unjoni Ewropea: Enerġija
  • Aktar informazzjoni tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Enerġija (EN) Direttorat-Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna