RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energia

Energia

Energia tarvitaan joka päivä Euroopan unionissa (EU). Nykyisin ei voi olla pohtimatta ratkaisua niihin suuriin energiaan liittyviin ongelmiin, joita ilmastonmuutos, kasvava riippuvuus energiantuonnista, energiavarantoihin kohdistuva paine ja varman ja kohtuuhintaisen energian toimittaminen kaikille kuluttajille aiheuttavat. EU:n uusi kunnianhimoinen energiapolitiikka, joka kattaa kaikki energiamuodot, niin fossiiliset - öljyn, maakaasun, kivihiilen - kuin ydinenergian tai uusiutuvat energialähteet - aurinkosähkön, tuulivoiman, biomassaenergian, geotermisen energian, vesivoiman, vuorovesienergian - tähtää uuteen teolliseen vallankumoukseen, joka muuttaa EU:n entistä vähemmän ja entistä varmempaa, kilpailukykyisempää ja kestävämpää energiaa kuluttavaksi taloudeksi.

Katso myös

  • Yleiskatsaus Euroopan unionin toimintaan: Energia.
  • Lisätietoa saa Euroopan komission Energian pääosaston verkkosivuilta (EN).
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun