RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energeetika

Energeetika

Euroopa liikumapanevaks jõuks on energia. Seepärast on Euroopa Liidu (EL) jaoks oluline tegelda peamiste meie ees seisvate energia-alaste probleemidega, s.t kliimamuutus, järjest suurenev sõltuvus impordist, energiavarude vähenemine ning kõigi kasutajate ligipääs taskukohasele ja turvalisele energiale. EL paneb paika ambitsioonika energiapoliitika, mis hõlmab kõiki energiaallikaid alates fossiilkütustest (nafta, gaas ja kivisüsi) ning lõpetades tuuma- ja taastuvenergiaga (päikese-, tuule-, biomassi-, geotermiline, hüdro- ning tõusu- ja mõõnaenergia), püüeldes uue tööstusrevolutsiooni käivitamise poole, mille tulemuseks oleks väikese energiakulutusega majandus, kus tarbitav energia oleks ohutum, konkurentsivõimelisem ja säästlikum.

Vt ka:

  • Ülevaated Euroopa Liidu tegevusest: Energeetika
  • Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni energeetika (EN) peadirektoraadi veebisaidilt
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles