RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Енергетика

Енергетика

Европа функционира именно благодарение на енергетиката. Затова за Европейския съюз (ЕС) е съществено важно да обърне внимание на значителните енергетични предизвикателства, пред които се изправяме днес, т.е. изменението на климата, нарастващата ни зависимост от вноса, напрежението относно енергийните ресурси и достъпа на всички потребители до достъпна, сигурна енергетика. ЕС въвежда амбициозна енергийна политика, обхващаща целия диапазон от енергийни източници от изкопаеми горива (нефт, газ и въглища) до ядрената енергетика и възобновяемите енергийни източници (слънчеви, вятърни, биомаса, геотермални, водноелектрически и приливни), в стремежа си да инициира нова индустриална революция, която ще доведе до нискоенергийна икономика, като същевременно направи енергията, която реално потребяваме, по-сигурна, конкурентна и устойчива.

Вижте още

  • Обзорни доклади на Европейския съюз: Енергетика
  • Повече информация може да откриете на уебсайта на Генерална дирекция „Енергетика“ (EN) на Европейската комисия
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата