RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Trygg energiförsörjning, externa dimensionen och utvidgningen

Energi

För att verkligen kunna uppnå målet med en säker, konkurrenskraftig och hållbar energiförsörjning måste EU samarbeta med industri- och utvecklingsländerna, både i egenskap av energiproducenter, transitländer och förbrukare. För att öka effektiviteten och samstämmigheten måste EU och medlemsstaterna se till att de talar med en stämma i internationella energisammanhang.
Energiimporter och eventuella energikriser men också osäkerheten i fråga om framtida energiförsörjning gör EU sårbart. Unionen måste därför se till att utveckla regler och partnerskap som garanterar en trygg energiförsörjning.
Det är för övrigt en förutsättning för alla kandidatländers anslutning till EU att de efterlever EU:s regelverk på energiområdet.

Se även

  • Internationella Avtal (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början