RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpečnosť dodávok, vonkajší rozmer a rozširovanie

Energetika

Ak chce EÚ dosiahnuť svoj cieľ v oblasti bezpečnej, konkurencieschopnej a trvalo udržateľnej energetiky, musí aktívne spolupracovať s rozvinutými i rozvojovými krajinami, či už ide o výrobcov, tranzitné krajiny alebo spotrebiteľov. EÚ a členské štáty tak musia byť jednotné v otázkach medzinárodnej energetiky v záujme efektívnosti a konzistentnosti. EÚ musí v čase zraniteľnosti dodávok, potenciálnych energetických kríz a neistoty vo vzťahu k budúcnosti dodávok zabezpečiť prijatie opatrení a vytvorenie partnerstiev, ktoré zaručia bezpečnosť jej dodávok energie. Významnou súčasťou prístupového procesu kandidátskych krajín k EÚ je súlad s legislatívou (acquis) Spoločenstva v oblasti energetiky.

Pozrite tiež:

  • Medzinárodné dohody (EN)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok