RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Securitatea aprovizionării, dimensiunea externă şi extinderea

Energie

Pentru atinge obiectivul unei energii sigure, competitive şi durabile, UE trebuie să coopteze şi să coopereze cu ţările dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare, fie că este vorba de ţări producătoare, ţări de tranzit sau ţări consumatoare. Pentru a păstra eficienţa şi coerenţa, UE şi statele membre trebuie, prin urmare, să se exprime cu o singură voce cu privire la problemele energetice internaţionale. Într-un context de vulnerabilitate faţă de importuri, potenţiale crize energetice şi nesiguranţă legată de aprovizionările viitoare, UE trebuie să adopte măsuri şi să încheie parteneriate care să garanteze securitatea aprovizionării cu energie. Respectarea de către ţările candidate a acquis-ului comunitar în domeniul energiei este o parte esenţială a procesului de aderare la UE.

Consultaţi şi

  • Acorduri internaţionale (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii