RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Continuïteit van de voorziening, buitenlandse dimensie en uitbreiding

Energie

Om de doelstelling van duurzame, concurrerende en continu leverbare energie ten volle te kunnen verwezenlijken, moet de Europese Unie (EU) de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden, ongeacht of ze producent, doorvoerder dan wel consument zijn, bij haar beleid betrekken en met hen samenwerken. Met het oog op doeltreffendheid en coherentie is het derhalve van essentieel belang dat de EU en de lidstaten een gezamenlijk standpunt innemen over internationale energiekwesties.
Rekening houdend met de kwetsbare positie waarin de Unie zich door haar invoer bevindt, met eventuele energiecrisissen en met de onzekerheid qua toekomstige energievoorziening, moet de EU er met name op toezien dat ze de nodige maatregelen treft en partnerschappen sluit om haar energievoorziening veilig te stellen.
De overname door de kandidaat-lidstaten van het "acquis communautaire" op het gebied van energie is voorts een onontbeerlijk element voor hun toetreding tot de EU.

 

Zie ook

  • Internationale Overeenkomsten (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven