RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Apgādes drošība, ārējā dimensija un paplašināšanās

Enerģētika

Lai ES sasniegtu savu mērķi — ‎drošu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu enerģijas apgādi, tai ir jāiesaista attīstītās un jaunattīstības valstis un ar tām jāsadarbojas neatkarīgi no tā, vai tās ir enerģijas ražotājas, tranzītvalstis vai patērētājas. Tādēļ efektivitātes un konsekvences labad Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm jābūt vienotai pozīcijai starptautiskajos enerģētikas jautājumos. Importa nestabilitātes, potenciālas enerģētikas krīzes un neskaidru nākotnes piegāžu dēļ Eiropas Savienībai ir jāievieš tādi pasākumi un partnerības, kas garantē enerģijas apgādes drošību. Kandidātvalstu atbilstība Kopienas enerģētikas acquis ir pamatnosacījums, lai tās varētu pievienoties ES.

Skatīt arī

  • Starptautiski nolīgumi (EN)
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums