RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energijos tiekimo saugumas, išorės aspektai ir ES plėtra

Energetika

Norėdama pasiekti saugios, konkurencingos ir tvarios energetikos tikslų, ES privalo įtraukti į šį procesą išsivysčiusias ir besivystančias šalis, ir bendradarbiauti su jomis, nepriklausomai nuo to, ar jos gamintojos, tranzito šalys, ar vartotojos. ES ir valstybės narės, siekdamos veiksmingumo ir nuoseklumo, tarptautiniais energetikos klausimais turi turėti vieningą nuomonę. Dabar, kai importas yra pažeidžiamas, nuolat gresia energijos krizės ir sunku užtikrinti energijos tiekimą ateityje, ES privalo imtis priemonių ir kurti partnerystes, kurios garantuotų energijos tiekimo saugumą. Stodamos į ES šalys kandidatės turi suderinti savo įstatymus su Bendrijos teisynu.

Taip pat žr.

  • Tarptautinės sutartys (EN)
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią