RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Forsyningssikkerhed, ydre dimension og udvidelse

Energi

Hvis EU fuldt ud skal kunne realisere målene for sikker, konkurrencedygtig og bæredygtig energi, er det nødvendigt at inddrage og samarbejde med industri- og udviklingslande, uanset om der er tale om producent-, transit- eller forbrugerlande. En virksom og sammenhængende energipolitik forudsætter, at EU og medlemsstaterne taler med én stemme, når det gælder internationale energispørgsmål.
EU bør især lægge vægt på at træffe foranstaltninger og indgå partnerskaber, som sikrer energiforsyningen, navnlig set i lyset af EU's afhængighed af importeret energi, mulige energikriser og usikkerhed omkring den fremtidige forsyningssituation.
Kandidatlandenes overholdelse af EU-retten på energiområdet er et væsentligt element i deres tiltrædelsesproces.

Se endvidere

  • Internationale Aftaler (EN).
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top