RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Сигурност на доставките, външно измерение и разширяване

Енергетика

За да постигне своята цел за сигурна, конкурентна и устойчива енергетика, ЕС трябва да се ангажира и да си сътрудничи с развитите и с развиващите се страни, независимо дали те са производители, транзитни държави или консуматори. Поради която причина, с оглед на ефективността и съгласуването, ЕС и държавите-членки трябва да говорят на общ език по международните проблеми на енергетиката. В момент на уязвимост на сделките за внос, потенциални енергийни кризи и неясноти, обграждащи бъдещите доставки, ЕС трябва да се увери, че приема мерки и създава партньорства, които гарантират сигурността на неговото енергийно снабдяване. Съответствието на кандидатстващите държави с достиженията на Общността в областта на енергетиката е жизненоважна част от процеса на присъединяването им към ЕС.

Вижте още

  • Международни споразумения (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата